Woning

Algemeen gesproken voorziet de brandpolis in een vergoeding bij schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van één van de volgende gevaren:

 • brand
 • botsen tegen de verzekerde goederen
 • beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven
 • uitwerking van de elektriciteit
 • arbeidsconflicten en aanslagen
 • storm- hagel- ijs- en sneeuwdruk
 • waterschade
 • schade door stookolie
 • glasbreuk
 • burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • bijstand woning
 • natuurrampen
 • aanvullende waarborg diefstal

Sinds 1 maart 2006 is de wet van 17 september 2005 betreffende de natuurrampen van kracht. Voor elke brandverzekering eenvoudige risico’s geldt nu de verplichte waarborg natuurrampen. Op die manier zullen de slachtoffers van een natuurramp beter en sneller vergoed worden. De waarborg natuurrampen verzekert de risico’s overstroming, aardbeving, overlopen of opstuwen van openbare rioleringen en aardverschuiving of grondverzakking.

Naast deze basiswaarborgen bestaan er extra aanvullingen die uw brandverzekering compleet maken. Samen bekijken we wat wél en wat niet interessant is voor uw woning.