Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen indien een derde schade aan u heeft veroorzaakt.

Daarnaast komt uw rechtsbijstand ook tussen bij uw strafrechterlijke verdediging.

Aan deze verzekering wordt vaak te weinig aandacht besteed.

Ook hier zijn er heel wat formules op de markt te vinden.