BA Familiale

De verzekering BA privé-leven, in de volksmond ‘familiale’ genoemd, dekt de aansprakelijkheid die u en uw gezin kan oplopen krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verzekering komt zowel tussen voor lichamelijke als voor stoffelijke schade aan derden.

Volgende voorwaarden zijn vereist om aansprakelijk gesteld te worden:

  • er moet een fout zijn
  • er moet schade zijn
  • er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de fout en de schade

De familiale verzekering is niet verplicht, maar wel een absolute aanrader.

Het is een eenvoudig en duidelijk contract dewelke uw verantwoordelijkheid verzekert in zowat alle denkbare situaties.

Afhankelijk van uw gezinssituatie hebt u de keuze tussen verschillende formules.
Daarnaast kunnen deze basiswaarborgen aangevuld worden met interessante uitbreidingen.