Nuttige documenten

Adviesburo Vanraes-Hollez

D.I.V. Volmacht voor een natuurlijke persoon verblijvend in België
D.I.V. Volmacht voor een rechtspersoon gevestigd in België
Tips voor het invullen van een aanrijdingformulier
Aanrijdingsformulier
Aangifte van een schadegeval
Alle Risico's Elektronica: Checlist (Hulpmiddel)
Opgave listing machinebreuk
Gedetailleerde inventaris van de inboedel naar nieuwwaarde
Nuttige adressen brandpreventie
Vuurvergunning (exemplaar bestemd voor de preventie-adviseur)
Vuurvergunning (exemplaar bestemd voor diensthoofd veiligheid) Specimen
Berekening van het aan te geven bedrag van het afgelopen boekjaar
Berekeningsblad bedrijfsschade (Excell)
Wegwijzer berekening bedrijfsschade
 

  Aangifte van arbeidsongeval
  Lichamelijke ongevallen - arbeidsongevallen - medisch attest van vaststelling
  Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
  Hospitalisatie - schademelding -
  Hospitalisatie - toekenning van Medi-Assistance -
  Hospitalisatie - medisch getuigschrift -
  Evaluatiesysteem brandverzekering
  Bericht van domiciliering
  Bericht van domiciliering (Familis)

 

 

Medische vragenlijst
Voorstel hypo protect

 

Aangifte schadegeval (verzoek om rechtsbijstand)
Bericht van domiciliering
 
 

Aanvullende hospitalisatieverzekering - Plan IS2000 -
Verzekeringsvoorstel - administratieve vragenlijst -
Aansluitingsformulier groepscontract plan is 'KMO'
Inschrijvingsformulier plan is KMO
Bericht van domiciliering
Aanvraag tot wijziging van een contract
Aangifte hospitalisatie - S28/1N -
Aangifte hospitalisatie buitenland - S28/1E - (Engels)
Aangifte werkonbekwaamheid - S28/2N -
Ambulante kosten - enkele praktische richtlijnen - S150 -
Terugbetaling van ambulante medische kosten - S150 -
Aangifte ambulante kosten in het buitenland - S150 - (Engels)
 

Onderteken "online" uw documenten!
Aangifteformulier voor de verzekering NOGO
Medische vragenlijst contract NOGO
  Reizenregister
Reizenregister (Excell)
 

Aangifte arbeidsongeval
Domicilieringsbericht Generali
Medisch attest van eerste vaststelling
Medisch attest van genezing
Medische vragenlijst medium
Medische vragenlijst mini
Opvragingsdocument tak 21 en tak 23
 

AANGIFTE GEWAARBORGD INKOMEN
ARBEIDSONGEVAL AANGIFTE
BRANDVERZEKERING SAER APPARTEMENT
BRANDVERZEKERING SAER WONING
BUDGETPLAN BERICHT DOMICILIERING
HOSPITALISATIE AANGIFTEFORUMULIER
MEDISCH ATTEST
 

Aangifte arbeidsongeval
Medisch attest
Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Aangifte van ziekte / ongeval / zwangerschap / bevalling
TRIONET : Verklaring auto Trio
Verklaring starter
Voorstel bijstand
Vereenvoudigd evaluatierooster
Medische vragenlijst A
Medische vragenlijst B
Medisch rapport
Bericht van domiciliering
Bericht van domiciliering - Comfort Deal -